anasayfa | english
Telif Hakları
www.sah-metal.com yayınlanan metin, grafik, logo, imler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca www.sah-metal.com veya içerik sağlayıcılarına ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.

Sayılan bu unsurların www.sah-metal.com ‘,,un yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması ve satılması yasaktır. kullanıcılar ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için malzeme indirebilir.

Siteye gönderilen tüm yorum ve görüşler ile bunların www.sah-metal.com tarafından kullanımının üçüncü şahısların haklarını herhangi bir surette ihlâl etmediği bu yorum ve görüşlerin sahipleri tarafından taahhüt ve garanti altına alınmış sayılır. Gerek üçüncü şahısların haklarını ihlal eden, gerekse kanuna, ahlâka ve umumi adaba aykırı olan yorum ve görüşler www.sah-metal.com tarafından tespit edilip de siteden kaldırılıncaya dek hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendilerine aittir.

Hak sahibinden izin alınmadıkça, bir kimsenin fikri ve sınai mülkiyet haklarını çiğneyen hiçbir bilgi, yazılım, tasarım, doküman ya da başka malzeme postalanamaz ya da iletilemez. Virüs veya başka zararlı unsurları barındıran; ticari amaç taşıyan ya da reklam teşkil eden; tehdit, hakaret, küfür, iftira, pornografi gibi konusu suç oluşturan unsurlar ihtiva eden hiçbir yazılım, bilgi ya da malzeme postalanamaz ve kullanılamaz.


Merkez Tel: 90 322 227 54 09 Faks: 90 322 228 10 36
Fabrika Tel: 90 322 428 30 31
Merkez: Yurt mah A.Türkeş Bulv. No:148/A Adana / TÜRKİYE
Fabrika: Metal sanayi sitesi 10 Blok No:35 Adana / TÜRKİYE