anasayfa | english
Hakkımızda
Misyon & Vizyon
İnsan Kaynakları
İletişim
İnsan Kaynakları
Seçme:
Biz Şah Metal olarak, şirketlerimizin kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanmış ve tanımlanmış insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Topluluğu geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişileri, sektörel şartları da gözönüne alarak, seçer ve işe alırız.

Değerlendirme:
Biz Şah Metal olarak, kişilerin ve şirketlerin gelişimine katkıda bulunmak, üstün performansı ödüllendirmek amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendiririz. Performansın değerlendirilmesi önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda periyodik olarak çalışanların iş performansının ve davranış özelliklerinin ölçülmesidir. Değerlendirme sürecinin sonucunda, üstün performanslı kişilerin ödüllendirilmesinin yanı sıra, yüksek potansiyelli kişilerin tesbiti ve çalışanların gelişim ihtiyacının belirlenmesi ve bunların çalışanlarla paylaşılması esastır.

Geliştirme:
Biz Şah Metal olarak, mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek, şirketlerimizin ve topluluğumuzun gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla çalışanlarımızı geliştiririz. Eğitim, gelişim araçlarından sadece biridir; gelişim fırsatları ve ortamı yaratılarak, çalışanların gelişimlerini sürekli takip etmek her yöneticinin esas görevlerindendir.

Kariyer Planlaması:
Şirketlerin değişen koşullar altında vizyonlarına ulaşabilmesi ve başarıda sürekliliğin sağlanabilmesi için çalışanların ve organizasyonun sürekli gözden geçirilmesi esastır. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak yüksek potansiyelli adayların yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması sürekli bir hedefimizdir. Şah Metal vizyon, hedef ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyelli kişilerin Topluluk içerisinde değerlendirilmeleri ise önemli bir önceliğimizdir.
Merkez Tel: 90 322 227 54 09 Faks: 90 322 228 10 36
Fabrika Tel/Faks: 90 322 227 54 09
Merkez: Yurt mah A.Türkeş Bulv. No:148/A Adana / TÜRKİYE
Fabrika: Yesiloba Mah 46301 Sokak Efer 3 Sanayi Sitesi No:4/C Adana / TÜRKİYE